Reproducció Assistida

Girofiv

Dins els tractaments de reproducció assistida més freqüents, podem destacar dues tècniques, que van de menor a major grau de complexitat: la Inseminació Artificial i la Fecundació in Vitro (FIV). Tot seguit, es descriuen els procediments.