Banc de semen

Girofiv

El Banc de Semen de GIROFIV ofereix solucions a problemes molt diversos:

Mostres de semen de donant:

 • Per a parelles estèrils per causa masculina i severa.
 • Per a parelles en què l’home és portador d’una malaltia genètica que es pugui transmetre a la descendència o és portador d’una alteració cromosòmica.
 • Per a dones que volen ser mares sense parella masculina.

Congelació de mostres de semen:

 • Per a pacients que volen sotmetre’s a una vasectomia i desitgen preservar la seva fertilitat.
 • Per a pacients que s’han de sotmetre a tractaments que poden afectar la seva qualitat seminal.

Congelació de mostres procedents de Biòpsia Testicular
 

Les mostres de semen no procedents de donant anònim es poden conservar al Banc de Semen durant tota la vida del pacient.

Donació de semen

La donació de semen és voluntària, anònima i altruista. 

Com funciona el Banc de Semen?

La procedència i la selecció dels donants de semen és un dels aspectes més controlats del Banc de Semen.

GIROFIV ha establert un conveni de col·laboració amb diversos bancs de semen de fora de les comarques gironines. Aquests centres s’encarreguen de la selecció dels donants, la congelació de semen, el control de qualitat i el transport especial. Al llarg de tot el procés, la preservació de l’anonimat és un aspecte molt important.

La selecció dels donants segueix un procés molt exhaustiu que inclou:

 • Història mèdica personal i familiar
 • Estudi dels valors seminals i test de supervivència a la congelació
  • Concentració espermàtica a partir de 80 milions per mil·lilitre
  • Mobilitat superior al 50 %
  • Morfologia normal superior al 15 %
  • Absència de contaminació en el cultiu d’orina
    
 • Estudi de malalties de transmissió sexual
  • A més de l’analítica normal, es realitzen determinacions de: VIH 1+2, hepatitis B i C, sífilis, citomegalovirus i Chlamydia trachomatis. Tots aquests controls es repeteixen amb regularitat durant el període d’alta del donant.
    
 • Estudi de malalties d’origen genètic.
  • Cariotip
  • Estudi de portadors del gen de la fibrosi quística
  • Estudi de portadors del gen de l’atrofia muscular espinal
  • Estudi de portadors del gen de la X-fràgil.
  • Es determinen alteracions hematològiques i de coagulació (Talassèmia i von Willerbrand)