ICSI

Girofiv

En què consisteix?

ICSI són les sigles en anglès de Microinjecció Intracitoplasmàtica d’Espermatozoides.

El primer embaràs aconseguit mitjançant la ICSI data de l’any 1992. Avui dia, aquesta és una tècnica rutinària, molt habitual als laboratoris d’embriologia.

La ICSI, que intervé directament sobre la primera etapa de la fecundació, és una variant de la fecundació in vitro (FIV) pel que fa a la tècnica d’inseminació. En aquest cas, s’introdueix directament un sol espermatozoide dins cada òvul gràcies a un equip de microscòpia i micromanipulació.

L’observació, selecció i microinjecció dels espermatozoides es fa amb un microscopi invertit a 400 augments. Aquests espermatozoides s’obtenen normalment de l’ejaculat, però en casos concrets, com en l’azoospèrmia, es poden aconseguir amb una biòpsia testicular.

Quan és aconsellable la ICSI?

La ICSI està especialment recomanada en casos de factor masculí greu, fallides repetides de fecundació en tractaments de fecundació in vitro (FIV) i avortament de repetició. Actualment, però, i a causa de la seva eficàcia i innocuïtat, la ICSI ha ampliat el seu ventall d’indicacions i s’utilitza pràcticament en la majoria de cicles de FIV.