IMSI

Girofiv

En què consisteix?

IMSI són les sigles en anglès de Microinjecció Intracitoplasmàtica d’Espermatozoides Seleccionats Morfològicament.

Aquesta tècnica, utilitzada en tractaments de fecundació in vitro (FIV), consisteix, com la ICSI, en introduir un espermatozoide dins l’òvul, però amb la diferència que la selecció de l’espermatozoide es fa amb un microscopi que té la capacitat d’ampliar-lo a més de 6.000 augments. El microscopi ofereix una gran qualitat d’imatge i va associat a un complex software informàtic que controla el seu funcionament. La selecció dels espermatozoides a aquest augment permet visualitzar estructures i anomalies que, amb microscopis convencionals, no seria possible.

Els estudis demostren que hi ha una relació entre la presència d’alteracions morfològiques i estructurals en el cap de l’espermatozoide (per exemple, presència de vacúols) amb danys al DNA. Això provoca una disminució de la taxa de fecundació de l’òvul, de la implantació de l’embrió i, per tant, de l’embaràs.

La IMSI permet seleccionant els espermatozoides amb millor morfologia i aconseguir millorar les possibilitats d’èxit en el tractament de fecundació in vitro (FIV). També disminueix les probabilitats d’avortament.

Quan és aconsellable la IMSI?

Aquesta no és una tècnica indicada en totes les parelles que fan un cicle de FIV, però si que és constaten millors resultats en pacients amb fallides de FIV prèvies, mostra de semen amb alta fragmentació del seu DNA i en casos de factor masculí greu.