Esterilitat i diagnòstic

El primer pas per solucionar els problemes d’esterilitat

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), almenys un 15 % de les parelles, en un moment o altre de la vida, han de fer front a un problema reproductiu, amb tots els sentiments i les frustracions que sovint comporta. Aquesta dificultat de concebre un fill de manera natural acostuma a generar dubtes i incerteses que, juntament amb el desconeixement de les causes i de les possibles solucions, pot derivar en una situació estressant per a la parella.  

A GIROFIV, com a especialistes de la reproducció assistida, som conscients d’aquesta situació i us oferim tota la informació necessària per resoldre els vostres dubtes, sempre amb l’objectiu que pugueu prendre les decisions més encertades de manera autònoma.

Què és l’esterilitat?

L’esterilitat o subfertilitat és la incapacitat total de concebre un fill sense ajuda externa, tot i haver mantingut relacions sexuals freqüents sense utilitzar mètodes anticonceptius durant un any com a mínim.
L’esterilitat pot ser:

  • Primària: mai no s’ha aconseguit la gestació
  • Secundària: no s’aconsegueix l’embaràs en un moment determinat, però ja s’havia aconseguit anteriorment, ja sigui amb la parella actual o amb una altra.

És el mateix esterilitat i infertilitat?

No, cal diferenciar l’esterilitat de la infertilitat. La infertilitat s’entén com la incapacitat de mantenir l’embaràs fins al final. És a dir, s’aconsegueix la gestació però l’embaràs queda interromput espontàniament abans del naixement.
La infertilitat pot ser:

  • Primària: mai no s’ha aconseguit el naixement d’un nadó
  • Secundària: no s’aconsegueix el naixement en un moment determinat, però la dona ja té fills, ja sigui amb la parella actual o amb una altra