La donació d'òvuls

Què és la donació d'òvuls?

La donació d’òvuls és un acte de generositat pel qual una donant pot ajudar altres dones a aconseguir el seu desig de ser mare.

Totes les dones neixen amb un determinat nombre d'òvuls en els seus ovaris, dels quals només seran útils un 0,1% al llarg de la seva vida fèrtil.

Mitjançant la donació d'òvuls s'aprofiten part dels òvuls de la donant que d'altra manera es perdrien de forma natural en cada cicle ovàric.

Donació d'òvuls

Qui es pot beneficiar de la donació d'òvuls?

Les dones que no aconsegueixen una gestació per vies naturals a causa de factors diversos:

  • Problemes en els ovaris: ja sigui perquè la dona ha perdut els ovaris, han envellit prematurament o bé els òvuls que produeixen no tenen la qualitat necessària.
  • Dones que són portadores d’alguna anomalia cromosòmica.
  • Casos en què hi ha hagut absència d’estimulació ovàrica o fallides repetides d’implantació en cicles de fecundació in vitro (FIV) previs.

La donació d’òvuls està regulada per la Llei 9/2014 sobre tècniques de Reproducció Humana Assistida; que estableix que la donació de gàmetes s'ha de realitzar de manera anònima, voluntaria i altruista. 

La donació és anònima i en cap cas la pacient receptora podrà conèixer la identitat de la donant i viceversa. Aquesta informació és custodiada de manera confidencial pel mateix Centre.

Contacta amb nosaltres