Mètode ROPA

Girofiv

En què consisteix?

El mètode ROPA significa RECEPCIÓ D’OÒCITS DE LA PARELLA; o també conegut com a doble maternitat.
Quan una parella constituïda per dues dones desitja tenir un fill, tenen varies opcions en funció de cada cas i de cada indicació mèdica, entre les quals trobem:


Així, el mètode ROPA, és una de les alternatives que tenen les parelles femenines per ser mares, amb la peculiaritat que les dues participen activament en el procés de la Fecundació In Vitro i gestació. Una cedeix els seus òvuls, i un cop inseminats amb semen de banc, els embrions que en resultin es transferiran a l’úter de la parella. D’aquesta manera s’hereta la càrrega genètica de la dona que dóna els seus òvuls, i la receptora hi participa gestant l’embrió durant els 9 mesos d’embaràs.

Donació d'òvuls

El procés és el mateix que per una FIV; una dona rebrà l’estimulació hormonal ovàrica per a produir més òvuls, i la seva parella es sotmetrà a un tractament hormonal amb estrògens per a obtenir un bon desenvolupament endometrial per acollir l’embrió que se li transferirà.Aquest tractament és reconegut legalment a Espanya des del 2007. 

Es tracta doncs d’una opció a tenir en compte quan s’està valorant el tractament més adequat per assolir el desig de tenir un fill en parelles femenines. No obstant, serà el professional mèdic qui decidirà si aquesta tècnica és la més idònia per cada cas, tenint en compte l’historial clínic i la voluntat de la parella.

Com a conseqüència, els nens nascuts mitjançant aquest tractament seran fills de dues mares a efectes legals, ja que podran ser inscrits al registre civil com a doble maternitat.