Inseminació Artificial

En què consisteix?

La inseminació artificial consisteix en dipositar una mostra de semen, prèviament preparada al laboratori, dins la cavitat uterina, mitjançant una fina cànula. Aquesta tècnica es practica en el moment de l’ovulació per facilitar la unió entre l’òvul i l’espermatozoide i augmentar així les possibilitats de fecundació.

En condicions fisiològiques, cada mes i de forma alternativa, creix a l’ovari una estructura anomenada fol·licle que conté al seu interior un òvul. Durant l’ovulació, l’ovari allibera aquest òvul, que és recollit per la trompa de Fal·lopi, on, si s’escau, arribaran els espermatozoides, que seran els responsables de la seva fecundació i posterior implantació en la cavitat uterina.

Segons l’origen de la mostra de semen, cal diferenciar:

A. Inseminació Artificial amb semen de la parella (IAC)

A. Inseminació Artificial amb semen de la parella (IAC)

ETAPES DE LA IAC

 1. Estimulació hormonal i controls ecogràfics

  Prèviament a la inseminació artificial, cal estimular els ovaris amb un tractament hormonal (FSH) per tal de provocar el creixement de varis fol·licles i l’ovulació de diversos òvuls. Aquesta és la manera d’augmentar l’efectivitat de la tècnica. És necessari, però, fer un control acurat d’aquest cicle, valorar la sensibilitat de l’ovari a la medicació, evitar respostes elevades que podrien augmentar la possibilitat de gestacions múltiples i adaptar el protocol d’inducció de l’ovulació a cada resposta.

  Per això, és el ginecòleg especialista en reproducció assistida l’encarregat de fer tots els controls i supervisar tot el procés.

  Un cop determinat el moment de l’ovulació, es programa la inseminació. En aquell moment, la parella entregarà una mostra de semen al laboratori per poder-la processar i obtenir els espermatozoides amb els quals es farà la inseminació.

 2. Preparació de la mostra de semen. Capacitació espermàtica

  Abans de la inseminació, cal preparar la mostra de semen al laboratori, mitjançant diferents tècniques de preparació seminal.

  El mateix dia de la inseminació, la parella haurà d’entregar la mostra al laboratori aproximadament 90 minuts abans de l’hora programada per a la inseminació. Segons recomanacions de l’OMS (Organització Mundial de la Salut), és aconsellable mantenir una abstinència de relacions sexual entre 2 i 7 dies.

  Aquesta mostra es processarà al laboratori per tal de seleccionar els espermatozoides de més qualitat i major mobilitat i separar-los de la resta de components del semen: plasma seminal, espermatozoides immòbils o amb mobilitat baixa, altres cèl·lules...

  L’objectiu final és aconseguir els millors espermatozoides i provocar-los els canvis fisiològics necessaris (capacitació espermàtica) per facilitar la fecundació de l’òvul.

 3. Inseminació

  És una tècnica ràpida, senzilla i indolora.

  Consisteix a carregar la mostra de semen processada en una cànula fina. El ginecòleg la dipositarà, a través del coll de la matriu, dins l’úter de la pacient.

  Després d’uns minuts de repòs, la pacient pot abandonar el centre i mantenir una activitat normal.

 

QUAN ÉS RECOMANABLE LA INSEMINACIÓ ARTIFICIAL (IAC)?

INDICAT

La Inseminació Artificial és una tècnica senzilla, recomanable en casos de:

 • Alteracions en els paràmetres seminals
 • Disfunció ovulatòria
 • Endometriosi
 • Factor cervical
 • Factor immunològic
 • Esterilitat d’origen desconegut
 • Incapacitat de dipositar correctament el semen a l’interior de la vagina
NO INDICAT

Hi ha alguns casos en què l’IAC no està indicada:

 • Edat avançada de la dona
 • Baix nombre d’espermatozoides recuperats (per sota de 3 milions post REM)
 • Trompes no permeables
 • Elevada resposta a l’estimulació ovàrica
B. Inseminació Artificial amb semen de Donant (IAD)

B. Inseminació Artificial amb semen de Donant (IAD)

Banc de semen

Tot el procés és similar a la IAC. En aquest cas, però, cal recórrer a una mostra de semen de donant.

És important que abans d’iniciar el tractament, la parella tingui una entrevista amb els biòlegs per tal de buscar el donant més apropiat.

Aquesta és una tècnica simple i eficaç, ja que la mostra de semen presenta unes condicions òptimes de qualitat i quantitat d’espermatozoides i sempre prové d’un donant sa. Només cal descongelar la mostra de semen abans de processar-la al laboratori. La resta del procés de capacitació espermàtica és idèntic al de la IAC.

QUAN ÉS RECOMANABLE LA INSEMINACIÓ ARTIFICIAL AMB SEMEN DE DONANT (IAD)?

INDICAT

La inseminació artificial amb semen de donant (IAD) és recomanable:

 • quan l’home pateix malalties hereditàries
 • incapacitat dels testicles per fabricar espermatozoides (azoospèrmia)
 • factor masculí sever
 • per a dones sense parella masculina.