Escollir el millor moment per tenir un fill

La preservació de la fertilitat és la possibilitat de guardar o preservar congelades les cèl·lules reproductores masculines (espermatozoides) o femenines (òvuls), segons les necessitats. Tot amb la finalitat de poder-les utilitzar més endavant i, mitjançant una tècnica de reproducció assistida, mantenir l’oportunitat de tenir descendència, ja sigui per prescripció mèdica o per raons personals.

La congelació d’espermatozoides i de teixit testicular és una pràctica molt habitual des de fa anys. Darrerament, i gràcies als avenços de les tècniques de vitrificació, també és possible congelar els òvuls amb unes elevades taxes de supervivència.