El lloc web i el domini girofiv.cat corresponen a Girofiv, Unitat de Reproducció Humana i Diagnòstic Genètic, Clínica Girona (en endavant GIROFIV), amb CIF B17512427 i amb domicili a Crta. Barcelona 204-206, 2a planta Girona (17005), adreça electrònica labfiv@girofiv.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a GIROFIV, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. GIROFIV presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. GIROFIV n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a GIROFIV, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a girofiv.cat (framing).

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que la persona interessada iniciés un tractament o sol·licités un pressupost a GIROFIV, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques, comuniquen que es pot dirigir  per escrit al Delegat de Protecció de Dades de GIROFIV a Crta. Barcelona 204-206, 2a planta Girona (17005) o per bé per correu electrònic a protecciodedades@girofiv.cat.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que GIROFIV actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això GIROFIV manifesta que les referències dels serveis i tractaments que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a GIROFIV fins a la concreció dels serveis i/o tractaments després d’una entrevista personal.

GIROFIV es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

GIROFIV no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.