TRANSFERÈNCIA AMB EMBRIONS DONATS

En què consisteix?

Girofiv

Aquest tractament es realitza davant la impossibilitat que la pacient obtingui embrions viables.

En aquests casos, es transferiran a la pacient embrions que provenen del programa de donació de GIROFIV i que són donats per altres parelles. La donació d’embrions és sempre un procés voluntari, anònim i altruista.

La pacient ha de rebre un tractament hormonal suau amb la finalitat de preparar la matriu perquè es pugui produir la implantació dels embrions donats.