Vitrificació d'òvuls

En què consisteix?

La vitrificació d’òvuls és una tècnica de preservació de la fertilitat que consisteix en la congelació ultraràpida dels òvuls per poder-los utilitzar en un futur.

Per a la vitrificació d’òvuls, és necessari sotmetre’s a una estimulació ovàrica prèvia amb la finalitat d’aconseguir un nombre suficient d’òvuls (igual que en la fecundació in vitro - FIV). Els òvuls s’obtenen mitjançant una punció ovàrica que es fa al quiròfan, amb una sedació suau. Posteriorment es congelen al laboratori mitjançant la tècnica de vitrificació. Quan la dona desitgi quedar-se embarassada, només caldrà descongelar els òvuls i fecundar-los al laboratori. Els embrions obtinguts es transferiran a l’úter de la pacient per possibilitar la gestació. 

Quan és aconsellable la vitrificació d’òvuls?

Actualment, una de les causes principals d’esterilitat és el retard en l’edat en què les dones busquen quedar-se embarassades. En la societat actual, moltes dones prioritzen l’estabilitat personal i professional abans de decidir-se a tenir un fill, que acostuma ser entre els 35 i els 40 anys. Per això, i perquè la fertilitat femenina depèn directament de l’edat, cada dia hi ha més dones amb problemes per aconseguir l’embaràs per vies naturals.

La vitrificació d’òvuls és una de les millors tècniques per preservar la fertilitat. És recomanable en el cas de dones joves que es plantegen retardar la recerca de l’embaràs i desitgen tenir opció de poder usar els seus propis òvuls en un futur.

Ja que per vitrificar els òvuls és imprescindible tenir una bona reserva ovàrica, s’aconsella fer-ho com més aviat millor, ja que la qualitat dels òvuls disminueix amb l’edat.

Aquesta tècnica també és aconsellable en els casos de dones que s’han de sotmetre a tractaments mèdics de quimioteràpia / radioteràpia o cirurgia sobre l'ovari a causa de tumors o endometriosi, que disminuiran la seva reserva ovàrica. La vitrificació d’òvuls abans d’aquests tractaments tan agressius permetrà realitzar tècniques de reproducció assistida, després de la seva recuperació, si no s’aconsegueix un embaràs de manera espontània.

Preguntes amb resposta

Quina és l’edat idònia per congelar els meus òvuls?

A partir dels 35 anys la qualitat dels òvuls disminueix significativament, de manera que, passats els 40, és molt difícil aconseguir un embaràs de manera espontània. Per aquest motiu, si teniu entre 30 i 35 anys i no teniu previst ser mare a curt termini, podeu congelar els òvuls per protegir-los del pas del temps i mantenir intacta la vostra fertilitat.

En què consisteix el tractament per obtenir els òvuls? Podré fer vida normal?

Per obtenir òvuls madurs és necessària una estimulació ovàrica prèvia, a través d’un tractament hormonal que té una durada de 15 dies aproximadament. Al llarg d’aquest període caldrà fer uns tres controls a la consulta del ginecòleg.

Posteriorment es programarà una intervenció senzilla, amb sedació i en règim ambulatori. Aquell dia serà aconsellable fer repòs.

Tot seguit, els òvuls obtinguts es vitrificaran i es guardaran en les millors condicions al Banc d’Òvuls de GIROFIV.

Les mínimes molèsties que poguessin aparèixer durant el procés desapareixeran quan s’acabi el tractament.

Provoca efectes secundaris?

No, no és cert que l’estimulació ovàrica necessària per obtenir òvuls comporti un augment del risc de patir un càncer, ni un augment del pes corporal, ni tampoc l’aparició sobtada d’acne, ni altres efectes no desitjats.

Pot avançar l’aparició de la menopausa?

No, el tractament no afecta l’edat en què la dona inicia la menopausa. En condicions normals, una dona té una reserva d’uns 300.000 òvuls. En cada cicle ovàric es consumeixen de 100 a 200 òvuls, dels quals només un o dos arriben a ovular. La resta es perden juntament amb la menstruació. Aquest procés provoca la maduració d’uns òvuls que igualment es perdrien, sense afectar el nombre total d’òvuls que produeix la dona.

Quant temps es poden mantenir congelats els òvuls?

Tècnicament, sempre que es mantinguin les condicions de criopreservació (temperatura de -196 ºC en nitrogen líquid), els òvuls poden conservar-se de manera indefinida.

Tot i això, els òvuls congelats s’acostumen a utilitzar després de un període de 6 anys de mitjana.

Podré tenir fills de manera espontània després del procés?

Sí. L’estimulació ovàrica i la vitrificació d’òvuls posterior no afecta la reserva ovàrica de la dona. Els òvuls vitrificats són senzillament una “reserva” per si, quan decidiu ser mare, teniu dificultats per aconseguir-ho.

Què hauria de fer quan vulgui utilitzar els meus òvuls congelats?

Quan decidiu utilitzar els òvuls criopreservats, només caldrà descongelar-los i inseminar-los. Els embrions resultants es transferiran a l'úter. Normalment es fa un tractament previ, molt suau, per preparar l’úter per rebre aquests embrions.

Quina probabilitat d’embaràs tindré després de congelar els meus òvuls?

Depèn de diferents factors, sobretot del nombre i de la qualitat dels òvuls en el moment de ser congelats, però en termes generals és un tècnica molt eficient i, per tant, la probabilitat d’aconseguir un embaràs és alta.

Els nens nascuts d’aquests òvuls vitrificats són sans?

Tot i que es tracta d’una tècnica molt nova, amb les dades disponibles sobre nens nascuts per FIV amb òvuls vitrificats, no hi ha diferències amb els nadons nascuts per la mateixa tècnica sense vitrificació. Podríem dir que el fet d'utilitzar òvuls vitrificats NO incrementa el risc de problemes neonatals.