Embryoscope

En què consisteix?

L’Embryoscope és un nou i revolucionari sistema d’incubació que permet l’observació de l’embrió en temps real (minut a minut, les 24 hores del dia), des del moment de la fecundació fins a la seva transferència a l’úter o a la criopreservació.

Aquest incubador incorpora un sistema de captura d’imatges que permet als embriòlegs fer una valoració detallada, precisa, objectiva i no invasiva de l’evolució i el desenvolupament dels embrions que fins ara no podia ser registrada.

L’Embryoscope proporciona unes condicions de cultiu més estables i controlades que els mètodes convencionals. Això permet obtenir embrions de major qualitat i, per tant, augmentar les possibilitats d’aconseguir un embaràs.

Fins ara, la selecció embrionària es basava en la informació morfològica dels embrions, per a l’obtenció de la qual era necessari extreure els embrions de l’incubador i valorar-los al microscopi, fet que podia alterar les condicions òptimes de cultiu. En canvi, l’Embryoscope permet introduir un nou criteri de selecció: la cinètica embrionària (time lapse). És a dir, permet valorar el moment exacte de cada etapa, de cada divisió embrionària i com es duu a terme, i també es pot fer un seguiment més precís de determinades situacions del desenvolupament primerenc. Això proporciona un recull de dades particulars de cada embrió que es comparen amb els models obtinguts d’estudis amb altres embrions amb les taxes d’implantació més elevades.

Estudis recents demostren que aquest nou mètode de valoració i cultiu permet aconseguir una taxa d’implantació d’un 10-15% més elevada que els mètodes clàssics.

En resum, els avantatges de l’Embryoscope són:

  • Condicions de cultius embrionaris més estables
  • Reducció de la manipulació dels embrions durant l’etapa de cultiu
  • Seguiment i valoració del desenvolupament dels embrions minut a minut
  • Millora de la selecció embrionària i, per tant, un increment de la taxa d’implantació i una reducció dels embarassos múltiples
  • Disposar de molta més informació

Les primeres imatges del vostre nadó

Amb l’Embryoscope, ja podeu conservar les primeres imatges del futur nadó, des del seus inicis biològics, perquè tant les fotografies com els vídeos obtinguts mitjançant aquesta tècnica estan a la vostra disposició.