Qui i com ser donant

Donació d'òvuls

Qui pot ser donant d’òvuls?

Segons la legislació actual (Llei 9/2014), les donants són dones d’entre 18 i 35 anys, en bon estat de salut psicofísica, que no pateixen cap malaltia genètica ni de transmissió sexual i amb plena capacitat per actuar. No obstant, la selecció definitiva queda a criteri del centre.

El centre té l’obligació d’informar la donant, a través del protocol de consentiment informat, de les finalitats i conseqüències de l’acte, així com dels procediments i estudis als quals serà sotmesa. La donació s’ha de formalitzar mitjançant un document escrit entre el centre i la donant.

Quines proves es fan?

En una entrevista personal prèvia al començament del procés, es comproven i es realitzaran les següents proves:

  • Antecedents mèdics, familiars i personals de la donant.
  • Control de pes, talla i tensió arterial (per controlar que es trobin disn esl peràmetres de normalitat)

Si l'entrevista personal es favorable el següent pas serà realitzar les següents proves:

  • Revisió ginecològica.
  • Analítica general completa.
  • Cariotip (estudi dels cromosomes)
  • Estudi genètic de cribratge de portadors.
  • Evaluació psicològica.

Totes aquestes proves es lliuraran i es comentaran amb la donant i no implicaran cap cost per a ella.

Busquem sempre acomodar-nos a l'horari de la donant.

Què implica el procés de donació d'òvuls?

Per fer la donació és necessari un tractament d’estimulació ovàrica que s’aconsegueix amb l’administració, via subcutània, d’una medicació hormonal durant uns 12-14 dies. Al llarg d’aquest període, el ginecòleg farà controls ecogràfics amb l’objectiu de comprovar que l’estimulació sigui la correcta.

Un cop els ovaris estiguin prou estimulats, es programarà l’extracció dels òvuls, per punció ovàrica, que es realitza al quiròfan i amb una sedació suau. El procés és indolor i té una durada de 15-20 minuts. La donant rep l’alta 1 hora després de la intervenció, aproximadament. Es recomana fer repòs relatiu les 24h següents. S'aconsella evitar les relacions sexuals durant el període d'estimulació i fins la regla posterior a la donació d'òvuls. 

En ocasions es pot notar una lleu distensió abdominal derivada de l'estimulació dels ovaris i molèsties abdominals el dia de la punció. Aquestes desapareixen espontàniament després del tractament. En molts pocs casos es pot presentar hiperestimulació ovàrica que té una relació directa amb l'administració del fàrmac necessari per la maduració dels òvuls. Amb els controls es pot preveure i evitar. En algun cas, per això, es podria arribar a suspendre la punció ovàrica per aquesta raó. Molt ocasionalment es podria presentar intolerancia a la medicació, hemorràgia, infecció abdominal, torsió ovàrica i complicacions en la sedació.

La Llei 9/2014, sobre tècniques de reproducció humana assistida, estableix que la donació s'ha de realitzar de manera anònima, voluntària i altruista. 

Què s’ha de fer per ser donant d’òvuls?

Posar-se en contacte amb GIROFIV per via telefònica o omplir el formulari de donants. Seguidament contactarem amb vosaltres programarem una entrevista on informarem de tot el que representa la donació d'òvuls i quin és el procediment i les proves a realitzar i podreu fer totes les preguntes que vulgueu.