Preservació de la fertilitat masculina: criopreservació de semen

En què consisteix?

La criopreservació de semen és una tècnica que permet conservar durant un llarg període de temps els gàmetes masculins.

Quan és aconsellable la criopreservació de semen?

Aquesta tècnica és especialment recomanada per a tots aquells homes en edat fèrtil que volen preservar la seva fertilitat, ja sigui perquè s’han de sotmetre a un tractament mèdic o per decisió pròpia.

Actualment, gràcies a l’avançament en els tractaments oncològics, la taxa de supervivència enfront del càncer és més elevada, tot i que encara es manté el risc que aquests tipus de tractaments produeixin infertilitat. La utilització de quimioteràpia i radioteràpia pot produir lesions testiculars importants que poden afectar la qualitat espermàtica. Generalment, la funció testicular se sol restablir al finalitzar el tractament oncològic, en un període d’entre 1 i 5 anys. Tot i això, la qualitat espermàtica es pot veure alterada en major o menor grau en funció de les característiques del tractament i de la dosi emprada.

Algunes cirurgies andrològiques, com ara l’extirpació dels testicles o de la pròstata, també poden comprometre la fertilitat de l’home.

La criopreservació de semen també és útil per a aquells pacients que poden arribar a tenir una azoospèrmia, a causa d’un recompte espermàtic molt baix, o pacients que es volen sotmetre a una vasectomia i desitgen preservar la seva fertilitat.

En tots aquests casos seria recomanable utilitzar algun mètode de preservació de la fertilitat, ja sigui la criopreservació de semen o bé la criopreservació de teixit testicular.

Criopreservació de teixit testicular

Girofiv

La criopreservació del teixit testicular és una alternativa a la criopreservació de semen, sempre que aquesta no sigui possible. Consisteix a obtenir una porció de teixit testicular mitjançant una biòpsia. Aquests fragments de teixit es criopreserven i es podran utilitzar quan sigui necessari mitjançant les tècniques de reproducció assistida òptimes en cada cas, habitualment amb la ICSI.